Történelem

MAGYAR TÖRTÉNELEM

Kronológiai online történelmi térkép

Sokat fogjátok tanulmányozni, olyan mint egy jó könyv, amit nem lehet letenni !!!

A jelenből visszaindulva (kijelölve egy országot pl: Magyarország ) nagyon érdekes a határok alakulása! 

Kattintsatok Hungary alcímre.

A megjelenő Európa térkép alatt megtalálhatók az egyes államok nevei.

Valamelyikre rákattintva,  azonnal egy piros vonal fogja körbe az adott államot.
Bal oldalt az évszázadok vannak feltüntetve.

Alulról felfelé haladhatunk a mai állapotig.

Javaslom, hogy különösen a mai "nagyhangú" államok ( pl. Románia,Szlovákia, stb. sorsát, alakulását kísérjük kiemelt figyelemmel, és a saját szemünkkel győződhetünk meg róla, hogy semmi sem igaz Szlovákia, Nagy Morva Birodalomból "eredező" jogfolytonosságából,vagy abból,hogy a románok a dákok utódai, amire Dácia "jogutódjaként"" Románia hivatkozik! Mindkettő hosszú,hosszú évszázadokkal ezelőtt a mély homályba veszett, s a szerbek ugyanúgy.

A mellékelt térképet nem magyarok készítették...!

 

 

A magyar nép és Magyarország története a Magyar történelem.  A magyar őstörténet kutatását meghatározta a mindenkori korszak általános szellemi képe, ideológiai igénye és orientáltsága. Őstörténetünket illetően a jelenben is mást mond a krónikáinkra épülő nemzeti hagyomány és mást a politikától irányított "tudomány". Saját hagyományaink őstörténetünket a hunokkal, az európai történettudomány (Flavius, Jordanes, Freisingi Ottó, Spalatói Tamás, Brémai Ádám, Regino prümi apát stb.), pedig a szkítákkal kapcsolja össze; ez utóbbi alatt értve minden "Keletről jövő ismeretlen népet". A "klasszikus műveltséggel" rendelkező szerzők a magyarokat gyakran Gógtól és Magógtól származtatták.

Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpát-medencei honfoglalásához köthető.Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos.

 A magyarállamalapítástól egészen 1918-ig a magyar történelem egyben a Magyar Királyság történetét is jelentette, annak valamennyi lakójával együtt. A Magyar Királyság több mint 900 éves történetének legnagyobb részében az egész Kárpát-medencét magában foglalta, ez alól csak a 150 éves török hódoltság kora kivétel.

1918-tól, illetve hivatalosan 1920-tól, a trianoni békeszerződés megkötésétől Magyarország állami területe a Kárpát-medence középső részére korlátozódik. Ettől az időtől kezdve magyar történelem alatt tehát elsősorban a mai Magyarország területének történetét értjük, emellett a magyar történelem keretébe tartozik az 1920 óta a magyar államhatárokon kívül élő magyar kisebbségek, valamint a más országokban élő magyar emigráció története is.

 Karthago: Apáink útján


Kutatjuk honnan érkeztünk
Vizsgáljuk furcsán két kezünk
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk.

Száz éves fák, történelem
Feldúlunk erdőt, földeket
Keresünk régmúlt éveket
Számoljuk az évgyűrűket
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk

Apáink útján járunk még
őseink táncát járjuk rég
Új útnak hisszük a bűvös kört
És sokszor úgy élünk, mint ők

Száz éves fák, történelem
Feldúlunk erdőt, földeket
Keresünk régmúlt éveket
Számoljuk az évgyűrűket
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk

Apáink útján járunk még
őseink táncát járjuk rég
Új útnak visszük a bűvös kört
És sokszor úgy élünk, mint ők  

Egyesület számlaszáma: 

Szigetvári Takarékszövetkezet  50800018-15191050 

 Az egyesületnek e-mail: elnoksege@gmail.com 

e-mail a honlapszerkesztőnek: nericsara1@gmail.com